Monday, January 3, 2011

MESYUARAT PANITIA B.MALAYSIA BIL.1/2011

Beberapa pembahruan / inovasi dalam mesyuarat panitia B.M. kali ini. Antaranya format agenda mesyuarat yang seragam untuk semua mata pelajaran. Disamping itu perlu menyediakan takwim program rutin dan program developmental untuk panduan pihak pengurusan dan ahli-ahli panitia. Panitia bahasa dipecahkan kepada tahap 1 dan 2 untuk kemudahan pentadbiran. Lebih-lebih lagi untuk memberi peluang kepada guru yang berkemampuan untuk memimpin panitia. Bahan-bahan mesyuarat telah dimuat atas ( upload ) ke laman web sekolah untuk rujuk umum.